Jonas Nordén undervisar i bibelstudieserien “Från skapelse till nyskapelse” om Jesus som den väntade brudgummen!