Jonas Nordén undervisar i serien “Från skapelse till nyskapelse” om Berättelsen om avkomman