Jonas Nordén undervisar i serien “Från skapelse till nyskapelse”. Denna gång om människan som skapad till Guds avbild.