Tomas Nygren predikar utifrån Mark 10 17-27 om vem som kan komma in i himmelriket.