Jonas Nordén predikar om vad som egentligen ger oss andlig klarsyn, utifrån Matteusevangeliet 7:22-29