Intro


Evenemangsdetaljer


En träff för alla som är intresserade av att bli medlemmar i Betania Missionsförening.
Leds av präst Jonas Nordén och Ordförande Andreas Dankel