Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Bana väg för Herren”
Jonas Nordén, Els-Marie Georgson, m.fl.