Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


Gudstjänst öppen för alla – som ingår i kursen “Personlighetens upprättelse”
Per-Eive Berndtsson, Jonas Nordén, Jonas Ek m.fl.