Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Jesus skapar tro”
Allan Svensson, Nathalie Bencic, Els-Marie Georgson m.fl.