Söndagen den 18 oktober inbjuder vi till en första gudstjänst i Betaniakyrkan särskilt för de som är 65+. Den hålls från 13:30 och blir en nattvardsgudstjänst. Medverkande är Jonas Nordén och Els-Marie Georgson. Varmt välkomna!