Rapport från årsmötet

I samband med årsmötet den 9 februari berättade vår kassör Ola Georgson i sedvanlig ordning om föreningens (goda) ekonomi inklusive insamlade medel 2019.

Vi samlade in över 1 miljon kronor! Tack för detta! Vi diskuterade då också de satsningar som görs under 2020 och en budget för detta. Denna budget betyder ytterligare en liten ökning jämfört med 2019 och vi vill därför uppmuntra dig som i dag använder dig av autogiro, att överväga en ökning (5%? 10%? xx%?) av ditt gåvobelopp. Du som i dag inte använder dig av autogiro – överväg detta! Det är ett enkelt sätt att ge, även de veckor du inte kan komma till våra samlingar pga sjukdom, resa, ledighet. Kontanter, swish och individuella inbetalningar är naturligtvis fortfarande mycket välkomna och vi ber om välsignelse över varje glad givare – oavsett gåvans storlek.

Alla förändringar görs enklast med ett kort mail till vår kassör ola.georgson@bredband2.com

 

Ny styrelse

Den nya styrelsen hade den 26 februari hade den nya styrelsen sitt första möte. Vi hälsar Margaretha Sturesson speciellt välkommen. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Styrelseordförande           Caroline von Röök
Vice ordförande                 Margaretha Sturesson
Sekreterare                         Sara Ahnlide
Vice sekreterare                 Jakob Persson
Vice kassör                         Andreas Dankel
Styrelseledamot                 Astrid Henriksson
Styrelseledamot                 Anders Jönsson
Styrelseledamot                 Robert Andersson
Styrelseledamot                 Mona Öhman

 

Besök av Inga Pagreus

Tisdagen den 17 mars får Betaniakyrkan besök av tidigare diakonen i S:ta Clara kyrka i Stockholm Inga Pagreus. Träffen kommer att börja kl. 16.00 och alla som är intresserade av att prata, visionera och be över vårt diakonala arbete är välkomna att delta. Vill du ha mer information om träffen, kontakta Rebecka Olsson.

 

 

 

 

 

 

Påsk i Betaniakyrkan

Påsken i Betaniakyrkan kommer att innehålla några viktiga träffar som du redan nu kan boka in.

skärtorsdagen kl.19.00 är det ekumenisk mässa i Betaniakyrkan.

Långfredagen inleds med Stilla gudstjänst kl. 11.00.

påskdagen kl.11.00 är det premiär för påskmusikalen Det största påskägget som barn och ungdomar från kyrkan kommer att framföra. Bjud gärna med dig någon som kanske inte annars brukar komma till kyrkan. Ni kommer att få ta del av påskens budskap på ett kanske nytt sätt genom musikalen.

 

 

 

 

 

Städ- och arbetsdag 18 april

Lördagen den 18 april kl. 9.00-11.00 kommer vi att ha städ- och arbetsdag i kyrkan. Kom och var med och stötta praktiskt kring vårt hus och lokaler.

 

 

Ombud till regional mötesplats 25 april 2020

Lördagen den 25 april är det sen dags för regional mötesplats, tidigare kallat distriktets årsmöte. Detta år kommer den att vara i Listerkyrkan i Sölvesborg. Som vi nämnde på årsmötet behöver vi ombud som ska representera Betania vid mötet. Hör av dig till Andreas Dankel om du har möjlighet att åka till Sölvesborg för Betaniakyrkans räkning.

 

Församlingsdag 10 maj

Söndagen den 10 maj får vi besök av Glimåkra gospellinjes kör, Ashira Gospel Choir, där en av vår församlings ungdomar, Emma Råwall, är med och sjunger. Dagen inleds med gospelgudstjänst kl.11.00. Därefter fortsätter gemenskapen med picknick i någon park i Malmö kl.13.00-16.00. kl.18.00 bjuds vi sedan på gospelkonsert i kyrkan med Ashira Gospel Choir. Varm välkomna att umgås hela eller delar av dagen. Boka gärna in den redan nu!

 

 

EFS och Salts årskonferens i Jönköping 22–24 maj 2020

I år är det Jönköping som står värd för EFS årsmöte. Temat för i år är ”Nu gör jag n¨ågot nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte?”. Du kan inom kort läsa mer om helgen på hemsidan https://konferens.efs.nu/

Även till detta möte behöver vi ha några ombud som kan representera Betania. Hör av dig till styrelsen om du är sugen på att åka upp till Jönköping i maj.

 

Nästa styrelsemöte

Den 17 mars har vi vårt nästa möte. Om du har något du vill framför eller fråga kan du höra av dig på styrelsen@betaniakyrkan.com

 

Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelse!

 

Betaniakyrkans styrelse