Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:7-8

Vi vill vara en bedjande församling. Vi tror att allt vi gör bör starta i bön och att bön är nyckeln som öppnar upp Guds rike för oss. Du är välkommen att vara en del i den bedjande rörelsen. Gemensamma tillfälle för bön är:

Måndag och torsdag kl. 8.o0

Tisdag och onsdag kl 8.30

Då möts vi vid ljusbäraren längst bak i kyrkan. Vid dessa bönesamlingar (ca 30 min) ber vi för vårt arbete i Betaniakyrkan, för Malmö stad, för oss själva och dem som står oss nära. Du är varmt välkommen att droppa in när du har möjlighet!

 

Inför Guds ansikte.

Varannan tisdagskväll 19.00 träffas vi till gemensam bön och tillbedjan. Vårens tillfällen är: 4/4, 18/4, 2/5, 16/5 och 30/5