Betania TV av Jonas Nordén

112 av 31 delar

Påskens vittnen

av

Jonas Nordén predikar om hur trovärdigt och viktigt det kristna vittnesbördet är; hur vi behöver bli påminda om att Jesus är med oss, och hur avgörande det är för vår tro och vårt vittnesbörd.

Kristus är uppstånden

av

Jonas Nordén predikar om uppståndelsens morgon. Kvinnor som vittnen bekräftar trovärdigheten. Det är inte konstigt att uppståndelsen är svår att tro, men den är bekräftad, den gick att kontrollera!

Korset

av

Jonas Nordén predikar om korset, om hur Jesus öppnar vägen till paradiset – både för förbrytaren som hängde bredvid honom och för dig och mig!

Jesus skapar tro

av

Jonas Nordén predikar om kraften i Guds ord. Ett enda ord från Jesus räcker! Det har makt att förändra allt! Det kan skapa nytt liv, ge förlåtelse, komma med helande, upprättelse och nytt hopp. Bli därför kvar i Hans ord!

Ett nådens år

av

1 söndagen i advent predikar Jonas Nordén om åsnan som Jesus red in på i Jerusalem. Att Jesus valde just en åsna att rida på visar oss fyra viktiga saker: att Jesus uppfyllde skrifterna, att Jesus kom i renhet, att Jesus kom i ringhet och att Jesus kom för att lida i vårt ställe.

Frälsningen

av

Jonas Nordén predikar om Frälsningen, Jesus som världens ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vandra i ljuset medan ni har ljuset. Idag är Bibeln vårt klarast lysande ljus, som visar oss vägen hem.

Betaniakyrkan i Malmö