Betania TV av Jonas Nordén

112 av 60 delar

Goda förvaltare

av

Jonas Norden predikar, utifrån Efesierbrevet 4:22-28, om vad det innebär att vara Goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Betaniakyrkan i Malmö