Undervisning

112 av 13 delar

Här lägger vi ut undervisning som hålls i Betaniakyrkan vid andra tillfällen än våra söndagsgudstjänster. Det kan vara föredrag, bibelstudier, undervisning om något specifikt ämne och liknande. Håll till godo!

Jesus och Israel

Anders Sjöberg undervisar om kopplingarna mellan det judiska (GT) och det kristna (NT).

Den goda sexualiteten

av

Erik Johansson ger i den här undervisningen en god biblisk grund för Guds goda vision kring mänsklig samlevnad och sexualitet. Undervisningen hölls i Betaniakyrkan den 13 maj 2017.

Betaniakyrkan i Malmö