Kyrkoåret

112 av 39 delar

I denna kategori lägger vi ut de predikningar som ingår i kyrkoårets vanliga teman. Det kan vara olika talare som förekommer.

Bönen

av

Jonas Nordén predikar om den enkla bönen – bönen som relation mellan Fadern och Hans barn.

Gläd er!

av

Jonas Nordén predikar om den kristna glädjen, djupt grundad och ibland översvallande påtaglig!

Påskens vittnen

av

Jonas Nordén predikar om hur trovärdigt och viktigt det kristna vittnesbördet är; hur vi behöver bli påminda om att Jesus är med oss, och hur avgörande det är för vår tro och vårt vittnesbörd.

Kristus är uppstånden

av

Jonas Nordén predikar om uppståndelsens morgon. Kvinnor som vittnen bekräftar trovärdigheten. Det är inte konstigt att uppståndelsen är svår att tro, men den är bekräftad, den gick att kontrollera!

Korset

av

Jonas Nordén predikar om korset, om hur Jesus öppnar vägen till paradiset – både för förbrytaren som hängde bredvid honom och för dig och mig!

Betaniakyrkan i Malmö