Kyrkoåret

112 av 58 delar

I denna kategori lägger vi ut de predikningar som ingår i kyrkoårets vanliga teman. Det kan vara olika talare som förekommer.

Goda förvaltare

av

Jonas Norden predikar, utifrån Efesierbrevet 4:22-28, om vad det innebär att vara Goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Livets bröd

av

Jonas Nordén predikar om Jesus som den som på djupet kan fylla alla våra mänskliga behov – han är Livets bröd!

Betaniakyrkan i Malmö