Galaterbrevet

4 Items

Galaterbrevet 1:6-10

Jonas Nordén undervisar den tredje delen, där han går igenom Galaterbrevet med oss.

Betaniakyrkan i Malmö