En av våra lekmannapredikanter, Staffan Hulthén, predikar på söndagen före domsöndagen.