Jonas Nordén predikar om tron som får uttryck i handlingar.