Jonas Nordén predikar: 7 tecken på om stolthet får fäste i ditt liv.