Jonas Nordén predikar om att ge Gud det som tillhör Gud.