EFS Missionsföreståndare Stefan Holmström predikar i Betaniakyrkan om mission, 8 januari 2017.