Jonas Nordén predikar om kampen mellan David och Goliat. Vad har den berättelsen att säga till oss idag?