Jonas Nordén predikar om hur en dövstum man fick uppleva befrielse i mötet med Jesus