Jonas Nordén predikar om enhet, utifrån Jesu förbön för oss i Joh 17.