När Jesus kommer tillbaka till den här jorden kommer han för att ”döma levande och döda”. Detta bekänner vi varje söndag i vår trosbekännelse. Men innebär det? Jesus talar om för oss att det inte kommer att vara Gud Fadern som dömer, vilket vi nog ofta tror. Istället har Gud Fadern överlåtit hela domen åt Sonen. Så när vi står där inför domstolen på den yttersta dagen så kommer vi att känna Domaren och han känner oss. Vi har då någon som skall döma oss som själv har valt att ta vårt straff på sig.

Att idag bekänna sin synd och be om förlåtelse för den är att låta domen gå över sitt liv. Den dag då vi står inför den slutliga domen kommer därför allting redan att vara förlåtit, om vi redan nu har talat med Jesus om det och bekänt det. Även det som ligger i det fördolda kommer den dagen att föras fram i ljuset och bli uppenbart.

Men vi som känner Jesus kan glädja oss på domens dag. Det blir en frikännande – för Hans skull!