Staffan Hulthén predikar på Pingstdagen om den helige Ande.