Erik Johansson predikar på 5 söndagen i påsk om att växa i tro.