Styrelseinfo april 2019

Städmorgon

På lördag den 6 april kl. 9.00 är det åter dags för städmorgon. Det finns väldigt många ställen i vår kyrka som är i stort behov av en ordentlig städning bl.a. köket. Om vi hjälps åt några timmar kan vi få en hel del gjort. Kl.11.00 serveras det brunch. Välkommen att kontakta Anders Jönsson om du har möjlighet att vara med en stund denna lördagsförmiddag.

 

Situationen i United

Den senaste tiden har det framkommit att det i församlingen United under många år har funnits en osund ledarskapskultur, där flera anställda och ideella medarbetare har farit illa. Magnus Persson, som varit församlingens grundare och huvudpastor bär det största ansvaret för detta och har också sedan tre veckor tillbaka lämnat sin tjänst i församlingen. EFS är på olika sätt involverade i denna situation med stöd och hjälp, både till församlingens styrelse och enskilda individer. För vår del kan det innebära att vi får se en del nya ansikten som firar gudstjänst hos oss framöver. Låt oss då vinnlägga oss om att ta hand om dem och visa vårt stöd och vår omsorg. Låt oss även be för United och den process de nu går igenom.

Om ni har fler frågor kring detta, så får ni gärna ta kontakt med vår präst Jonas Nordén.

 

Påsken 2019

Detta år kommer Betaniakyrkan att erbjuda lite extra samlingar under påskveckan, för att ge en möjlighet till att ännu mer stanna upp och reflektera över påskens fantastiska budskap. Programmet för veckan kommer att se ut som följer:

Palmsöndagen, gudstjänst kl. 11
Måndag, tisdag och onsdag, kvällsandakter kl. 19
Skärtorsdagen, ekumenisk gudstjänst med nattvard kl. 19 i Wesleykyrkan
Långfredagen, gudstjänst kl. 11
Påskdagen, gudstjänst kl.11

 

 

EFS i Sydsveriges årsmöte 27 april

Programmet för dagen ser ut så här:

09.00            Kaffe och fralla. Fullmaktsgranskning
10.00            Gudstjänst, Jonas Nordén predikar
11:30             EFS i Sydsveriges årsmöte
12.30             Lunch soppa
13.30             Fullmaktsgranskning
14.00             Mötesplats för regionen
ca.15.00        Paus för kaffe
 Priser
Heldag: 120 kr. Barn under 12 år gratis.
Lunch 60 kr.
Kaffe 30 kr./tillfälle.

För att anmäla sig till dagen klickar du på denna länk
https://efssyd.org/evenemang/efs-sydsverige-arsmote-2018/

Charlotte Jönsson m.fl. har lovat att ansvara för fika på förmiddagen och Mona Öhman och Sara Ahnlide ansvarar för sopplunchen. I dagsläget behöver vi alltså några som skulle vilja hjälpa till och ansvara för fikat på eftermiddagen. Hör av dig till någon i styrelsen

Som vi nämnde på årsmötet behöver vi även ombud som ska representera Betania vid mötet. I dagsläget har vi sex personer men det behövs fler. Meddela Andreas Dankel om du kan tänka dig att vara ombud.

 

EFS årsmöte 30 maj-2 juni

I år är det Örnsköldsvik som står värd för EFS årsmöte. Temat för i år är ”Först måste evangeliet förkunnas för alla folk”. Du kan läsa mer på hemsidan https://konferens.efs.nu/

Även till detta möte behöver vi ha några ombud som kan representera Betania. Hör av dig till Andreas Dankel om du är sugen på att åka upp till
Ö-vik.

 

 

Nästa styrelsemöte

Den 23 aprilhar vi vårt nästa möte. Om du har något du vill framför eller fråga kan du höra av dig på styrelsen@betaniakyrkan.com.

 

Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelse!

Betaniakyrkans styrelse