18 nov bokrelease

Som tidigare meddelats kommer vi har bokrealese för Jonas nya bok En guide till Filipperbrevet söndagen den 18 november kl. 13.00. Efter gudstjänsten kommer ni alla bjudas på kyrklunch och därefter blir det fokus på den nya boken. Här kan du se hela inbjudan.

Sara Ahnlide kommer att ansvara för lunchen och behöver frivilliga krafter som vill hjälpa till med matlagning eller annat praktiskt under lunchen. Hör av dig till henne om du vill hjälpa till.

 

1:a advent

På gudstjänsten 1:a advent kommer vi att ha lite extra musikinslag. Sara Ahnlide håller i detta. Vill du vara med och sjunga några advents- och lovsånger under gudstjänsten, hör av dig till Sara.

 

 Jul och nyår i Betania

Här hittar du information om gudstjänsterna m.m. kring advent, jul och nyår i Betania. Varmt välkommen på våra samlingar.

Auktionen 2018

Den 16 december kommer vi ha julfest tillsammans efter julmusikalen. Mer detaljerad information kring auktionen kommer i ett separat utskick. Så håll utkik!

 

Årsmötet 2019

Söndagen den 10 februari 2019 kl 13.00 kommer vi att ha vårt årliga årsmöte. Detta är ett mycket viktigt tillfälle för oss medlemmar att påverka vår verksamhet. Detta kan man även göra genom att lämna in nya förslag för årsmötet att reflektera och kanske besluta kring. Senast 10 dec önskar styrelsen ha in dessa motioner via mail styrelsen@betaniakyrkan.com.

Boka redan nu in datumet!

 

Nästa styrelsemöte

Styrelsen träffas nästa gång den 4 december 2018.  Har du något att framföra går det bra att maila till styrelsen@betaniakyrkan.com