Välkommen att vara med på en bibelkurs i Betaniakyrkan, onsdagskvällar under februari – april, kl 19.00 – 20.30.

Vi kommer att gå igenom några olika bibelböcker med syftet att skapa en större och djupare förståelse av deras budskap, samt inspirera till vidare läsning av Guds ord. Det blir föredrag av vår präst Jonas Nordén, följt av samtal i mindre grupper.

Hoppas DU vill vara med!